The Miami Hurricane Top 25 Poll

1. The University of Miami
2. Ohio State
3. Iowa
4. Georgia
5. USC
6. Kansas State
7. Washington State
8. Oklahoma
9. Texas
10. Penn State
11. Notre Dame
12. Michigan
13. Colorado
14. Alabama
15. West Virginia
16. NC State
17. Florida State
18. Virginia Tech
19. Boise State
20. Florida
21. Maryland
22. Arkansas
23. Auburn
24. Colorado State
25. Pittsburgh