Top 25 Poll

1. The University of Miami
2. Texas
3. Oklahoma
4. Florida State
5. Virginia Tech
6. Ohio State
7. Oregon
8. Florida
9. Georgia
10. Notre Dame
11. Penn State
12. Tennessee
13. Washington
14. NC State
15. Wisconsin
16. Michigan
17. Washington State
18. Kansas State
19. LSU
20. USC
21. Nebraska
22. Oregon State
23. Texas A&M
24. Colorado State
25. Clemson